Το Δ.Σ. της ΕΤΗΠΤΑ ήρθε σε συνεννόηση με την Ενωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου και τον πιστοποιημένο φορέα υλοποίησης του προγράμματος «ΔΙΑΣΤΑΣΗ», προκειμένου να συμμετάσχουν τα εργαζόμενα μέλη της το επόμενο χρονικό διάστημα σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης αποσκοπεί στην απόκτηση από τους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν, πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, στη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και εξέλιξης.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών, εκτός ωραρίου εργασίας.

Για τη συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ / ώρα κατάρτισης (400,00 ευρώ / 80 ώρες).

Για ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και δικαιολογητικά ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ