Εν όψει της έναρξης του προγράμματος EGF/2018/003 EL/Attica publishing του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που απευθύνεται σε πρώην εργαζόμενους των εταιρειών ΔΟΛ, ΠΗΓΑΣΟΣ και ΕΘΝΟΣ, ενημερώνουμε ότι από Τρίτη  21/01/2020 έως και Πέμπτη 23/01/2020, τις ώρες 9:00-17:00, μπορείτε να προσέρχεστε στα σημεία παραλαβής των αιτήσεων σας (ΦΕΡΩΝ 16 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10434) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον φορέα υλοποίησης.

 Θα πρέπει όλοι οι ωφελούμενοι κατά την υπογραφή της σύμβασης να  προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1. Για τους εργαζόμενους:

  • Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του. Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο που υποβάλλει ο εργοδότης.
  • Αριθμό μητρώου ασφάλισης

      Το έντυπο Ε4 μπορεί να εκδοθεί από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/ με τους κωδικούς taxisnet

 2. Για τους ανέργους / αυτοαπασχολούμενους:

  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι άνεργοι / αυτοαπασχολούμενοι και ότι δεν εισπράττουν προσωρινή ή οριστική σύνταξη.
  • Αριθμό μητρώου ασφάλισης

Η Υπεύθυνη δήλωση θα συμπληρώνεται στον φορέα.