ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ η αίτηση μεταρρύθμισης της Τράπεζας Eurobank Ergasias, με τη συνεπικουρία της επιχείρησης, κατά της απόφασης 3642/26.6.2019 που εξαιρεί τους εργαζόμενους της «Ναυτεμπορικής»  από τα προληπτικά μέτρα κατά των άλλων πιστωτών της εταιρίας.

Η απόφαση, που προστατεύει όλους τους εργαζόμενους, είναι ένα ηχηρό ράπισμα σε όσους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προσπάθησαν να ακυρώσουν τον αγώνα των Τεχνικών Τύπου και της ΕΤΗΠΤΑ και να τους στερήσουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους.

Όσοι πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτό θα τύχουν καλύτερης μεταχείρισης, σύντομα θα απογοητευτούν.