Κατόπιν άσκησης κύριας παρέμβασης των Τεχνικών Τύπου, που εργάζονται στην «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε». κατά της τράπεζας, και με  την παρέμβαση της ΕΤΗΠΤΑ, εκδόθηκε η με αρ. 3642/26-6-2019 προσωρινή διαταγή, με την οποία εξαιρέθηκαν  οι εργαζόμενοι, από τα προληπτικό μέτρα κατά των άλλων πιστωτών της εταιρίας.

Ενώ η τράπεζα ζητεί την υπαγωγή της εταιρίας στην έκτακτη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης (συνεπώς χρειάζεται να παραμείνει η εταιρία εν λειτουργία), η ιδία τράπεζα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, θα συζητήσει την Παρασκευή 20-9-2019 με αίτησή  της, την μεταρρύθμιση της ως άνω απόφασης, ζητώντας να  ισχύουν δηλαδή τα προληπτικά μέτρα και κατά των εργαζομένων, ώστε να μην μπορούν να κινηθούν για τα οφειλόμενα δεδουλευμένα τους. 

Οι εργαζόμενοι Τεχνικοί Τύπου, έχουν ήδη κερδίσει μια απόφαση κατά της εταιρίας και την Δευτέρα 16-9-2019 δικάστηκε δεύτερη αίτησή τους, για τα οφειλόμενα δεδουλευμένα τους.

Προ του κινδύνου λοιπόν, να αναγκαστεί η εταιρία να πληρώσει τα οφειλόμενα, η τράπεζα αποφάσισε να επέμβει δυναμικά.

Δυναμική πρέπει να είναι και η αντίδραση ΟΛΩΝ των εργαζομένων στις απαράδεκτες αυτές κινήσεις της Τράπεζας που σκοπό έχουν να τους εξαναγκάσει σε ομηρία και απλήρωτη εργασία.