Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ' αριθμόν 739/2019 απόφασή του έκανε δεκτή την από 5/7/2019 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων των εργαζομένων στην "Ναυτεμπορική" Τεχνικών Τύπου και υποχρεώνει την επιχείρηση στην άμεση καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΗΠΤΑ στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό των συναδέλφων της "Ναυτεμπορικής" και θα προβεί σε κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, προς διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.