Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΗΠΤΑ σε έκτακτη συνεδρίασή του, στις 4-9-2019, μετά από διεξοδική συζήτηση των αρνητικών εξελίξεων στην "Ναυτεμπορική", αποφάσισε ομόφωνα για άμεσα και κλιμακούμενα δυναμικά μέτρα.

Ως πρώτο μέτρο αντίδρασης, αποφάσισε την κήρυξη 3ωρης Προειδοποιητικής Στάσης Εργασίας, από τις 20:00  έως τις 23:00 της Πέμπτης 5 Σεπτεμβρίου 2019 για τους Τεχνικούς Τύπου που εργάζονται στην εταιρία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε», με κύριο αίτημα την άμεση καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευμένων αποδοχών, καθώς και του επιδόματος αδείας των μελών της.