Συζητήθηκε στις 23/7/2019 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, η Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων εργαζομένων στην Προεκτύπωση και Εκτύπωση της "Ναυτεμπορικής" ..

Κατά την ακροαματική διαδικασία ο νομικός σύμβουλος της επιχείρησης καθώς και ο οικονομικός της διευθυντής ζήτησαν να μη γίνει δεκτή η αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων με το αιτιολογικό ότι θα μειωθεί η αξιοπιστία της επιχείρησης έναντι των πιστωτών της με αποτέλεσμα να μη την προμηθεύουν υλικά για την ομαλή λειτουργία της.

Επίσης θα αποτελέσει αιτία να προβούν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι σε παρόμοιο αίτημα.

Ο νομικός σύμβουλος της "Eurobank" ανέφερε ότι παρίσταται γιατί έχει έννομο συμφέρον η Τράπεζα να μη γίνει δεκτό το αίτημα των εργαζομένων για να μη κινδυνεύσει η επιχείρηση ώστε να πετύχει μεγαλύτερο τίμημα κατά την εκκαθάριση!

Το γεγονός ότι η τράπεζα έχει προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα και αίτηση ειδικής εκκαθάρισης δεν αποτελεί κατά τα άλλα λόγο προβληματισμού των πιστωτών!

Με λίγα λόγια η επιχείρηση θα κινδυνεύσει για ένα ποσό της τάξης των 10,000€ που ζητούν οι εργαζόμενοι για την εξασφάλιση μικρού μέρους της μισθοδοσίας τους!

Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι χάριν των ενεργειών των Τεχνικών και της ΕΤΗΠΤΑ έχουν γίνει στο διάστημα πριν την εκδίκαση των Ασφαλιστικών μέτρων τρεις χρηματικές καταβολές σε όλους τους εργαζόμενους.

Η επιχείρηση πρέπει να ξεκαθαρίσει την θέση της. Αν επιθυμεί να συνεχίσει την λειτουργία της ή την εξυπηρετεί η ειδική εκκαθάριση. Καθαρές κουβέντες ώστε οι εργαζόμενοι να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους.

Αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.