Συζητήθηκε σήμερα 10/7/2019 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, η Προσωρινή Διαταγή εργαζομένων στην Προεκτύπωση και Εκτύπωση της "Ναυτεμπορικής" και ορίστηκε δικάσιμος για τις 23/7/2019.

Σημειωτέον η "Eurobank" άσκησε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της "Ναυτεμπορικής" και κατά των εργαζομένων και παρευρέθη με πέντε (5) δικηγόρους! 

Παρευρέθηκαν επίσης ο δικηγόρος της επιχείρησης, ο Οικονομικός της Διευθυντής και εκπρόσωποι της ΕΤΗΠΤΑ.