Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α. ενημερώνει τους συναδέλφους ότι ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2019 όσον αφορά το Ταμείο μας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από:

• 10/06/2019 έως 14/06/2019 για τους ενδιαφερόμενους της Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου

• 17/06/2019 έως 28/06/2019 για τους ενδιαφερόμενους της Β΄, Γ΄ και Δ΄(ΑΜΕΑ) κατασκηνωτικής περιόδου.

Από τις διαχειριστικές επιτροπές θα εκδοθούν ενημερωτικά έγγραφα και οδηγίες, σχετικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις εκάστου εντασσόμενου φορέα.

Οι συνάδελφοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στο Ταμείο μας, Χρήστου Λαδά 2, 2ος όροφος, τη Δευτέρα 10/6/2019.